O nama


Uvod

YOPPI je vodeća kompanija na području distribucije kvalitetnih automata za prodaju toplih pića i snack aparata. Većina prodajnih automata radi na kovanice, papirnate novčanice i/ili elektronički novac. YOPPI također distribuira automate za kavu i napitke u velikim kompanijama koje svojim zaposlenicima omogućuju besplatnu konzumaciju napitaka. Osim toga, YOPPI je distributor vrhunske espresso kave LAVAZZA za urede, a svojim klijentima bez naknade iznajmljuje automat za Talijanski espresso, posebno razvijen za vlastitu kavu.

YOPPI pomoću svojih visoko kvalitetnih automata distribuira hranu i pića u privatnim i javnim prostorima, pružajući uslugu servisa i tehničkog održavanja putem svojih tehničkih predstavnika 365 dana u godini.
YOPPI se također bavi prodajom i davanjem u najam inovativnih hladionika za vodu za uredske prostore, te prodajnih automata poduzećima.

Grupacija

Glavni holding, ALENIS ITALIA (www.alenis.com), smješten je u Gorici (Italija), a bavi se izvozom prodajnih automata. Uz operativna poduzeća smještena u trima susjednim zemljama (Mađarska, Hrvatska i Rumunjska), grupacija ima još jedan holding u Mađarskoj, koji također iznajmljuje prodajne automate.

Oprema

YOPPI koristi opremu koja predstavlja najbolju raspoloživu tehnologiju u Europi. Italija je najveći svjetski proizvođač aparata za tople napitke i jedan od najvećih u proizvodnji snack aparata. Sa stotinama patenata i eksluzivnih rješenja, talijanski proizvođači uspijevaju izporučiti najbolju opremu za kavu i cappuccino.
Rhea Vendors i FAS su neka od najcjenjenijih imena u Europi, čija oprema zadovoljava najstrože standarde kvalitete i funkcionalnosti.

Naša se filozofija temelji na etici i bilo gdje da poslujemo želimo biti cijenjeni partneri i dobri građani. Svoj posao temeljimo na najvišim moralnim principima koje nastojimo podijeliti s našim cijenjenim partnerima. Te su vrijednosti ključne za naš dugoručn uspjeh i odražavaju se u svim našim vezama na tržištu i u zajednici.


Email zagreb@yoppi.com
YOPPI is a registered Trade Mark - Upd 051113 mo