Italiano
Danubio

Magyar
Associazione per le Relazioni Italo-Ungheresi - Olasz-Magyar Társaság

Le attività pubbliche vengono effettuate insieme all'Associazione Culturale italo-ungherese del Triveneto
c/o Consolato di Ungheria, San Marco 286, 30124 Venezia
tel. 0415239408, fax 0415225632, email
assitung@freemail.it

Bemutatkozás

Kezdeményezések

Kapcsolat

Tervek

Bemutatkozás

A "Danubio" Olasz-Magyar Egyesület (ARIUD), mely néhány éve alakult Goriziában, olasz illetve magyar magánszemélyek kezdeményezésére, kettõs hivatást szándékozik betölteni. Egyrészt az olaszországi magyarok és a Magyarország iránt érdeklõdõ olaszok, valamint a magyarországi olaszok és olaszosok összefogását és koordinálását szeretné megvalósítani. Másrészt az olasz-magyar kapcsolatok elõmozdítását és fejlesztését kívánja minden téren szolgálni, az európai együttmûködés keretében. Az Egyesület jelenleg Budapesten, Goriziában és Triesztben mûködik, valamint képviseli a Trivenetói Olasz-Magyar Egyesületet Gorizia és Trieszt megyékben.

Az ARIUD jó kapcsolatban van, többek között, a Magyarországi Olasz Kultúrintézettel, a Velencei Magyar Tiszteletbeli Konzulátussal, a Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamarával, a Trieszti Egyetem Goriziai Intézményeivel, az Olasz ENSZ-Diákmozgalommal (MSOI), a goriziai és gyõri Isonzó Baráti Körrel.

Az elmúlt években az ARIUD sokféleképpen járult hozzá az olasz-magyar kapcsolatok fejlesztéséhez:

- diákcserék elõsegítése goriziai és magyarországi iskolák között;

- Magyarországgal kapcsolatos konferenciák szervezése Goriziában különféle egyesületek együttmûködésével;

- magyar egyetemisták részvételének biztosítása az arezzói Európa-Kör által szervezett éves Nemzetközi Szemináriumon;

- olasz egyetemisták fogadása Budapesten és magyarországi látogatásuk megszervezése;

- olasz-magyar illetve magyar-olasz fordító- és tolmács-szolgálat biztosítása;

- olasz nyelvû könyvek és folyóiratok ajándékozása a Pannonhalmi Bencés Gimnázium Diákkönyvtára számára;

- tanulmány készítése a magyar fiatalok felé irányuló olasz kultúrpolitikai kezdeményezésekrõl.

 

Kezdeményezések

Az alábbi kezdeményezéseket tervezi a Társaság:

- ifjúsági kulturális kezdeményezések megvalósítása a Magyarországi Olasz Kultúrintézettel együttmûködve;

- magyar kulturális est szervezése Redipugliában, a "Béke Emléknap" alkalmából;

- nemzetközi ifjúsági találkozó szervezése az I. Világháborúról, az Olasz ENSZ-Diákmozgalom (MSOI) közremûködésével a Goriziai Egyetemen;

- nyári olasztanfolyam szervezése a Goriziai Egyetemen.

 

Tervek

- találkozási pontok, alkalmak biztosítása olaszországi magyarok és magyarországi olaszosok számára;

- olasz és magyar intézmények, szervezetek közti cserekapcsolatok elõmozdítása;

- magyar nyelvû könyvtár és folyóirattár létrehozása a Trivenetóban;

- olasz-magyar turisztikai, kulturális és gazdasági dokumentációs központ létrehozása;

- rendszeres értesítõ megjelentetése nyomtatott és e-mail változatban;

- rendszeres sajtószemle összeállítása a Magyarországra vonatkozó olasz, illetve az Olaszországra vonatkozó magyar sajtótermékekbõl;

- az olasz-magyar kapcsolatokkal foglalkozó fiatal kutatók tanulmányainak, szakdolgozatainak, írásainak kiadása;

- a magyar kultúra megismertetése Olaszországban;

- kapcsolattartás olaszországi és magyarországi intézményekkel, hivatalokkal (diplomáciai és gazdaségi képviseletek, kulturális intézmények, gazdasági kamarák, stb.);

- kétoldalú gazdasági kezdeményezések támogatása;

- stage-ok szervezése diákok számára olasz illetve magyar cégeknél.

- magyar-olasz termékkiállítás és vállalkozói találkozók szervezése Goriziában.

 

 

Last Modified: 01-09-24